ספריית חב"ד ליובאוויטש

פסקי הסידור - מוסף לשבת

מוספין קודמין לבזיכין לזאת נכון לומר פרשת בזיכין ולחם הפנים אחר תפלת מוסף שבת: