ספריית חב"ד ליובאוויטש

פסקי הסידור - סדר סעודה שלישית

יאמר מזמור לדוד ה' רועי וגו' ואין קידוש בסעודה זו. וטוב לאכול דג בסעודה זו יותר מבשאר סעודות: