ספריית חב"ד ליובאוויטש

תורת מנחם - – ב – שנת תשי"א – חלק ראשון

ספרי כ"ק אדמו"ר
אגרות קודש
תורת מנחם
– ב – שנת תשי"א – חלק ראשון
דף השער
בס"ד. יום א' דראש השנה, ה'תשי"א.
ב"ה.
בס"ד. ערב יום הכיפורים, ה'תשי"א.
בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א
ב"ה.
ב"ה.
בס"ד. שיחת מוצאי יום א' דחול המועד סוכות,
בס"ד. שיחת שבת חול המועד סוכות ה'תשי"א.
בס"ד. שיחת ליל שמחת תורה (קודם הקפות) ה'תשי"א.
בס"ד. שיחת יום שמחת תורה ה'תשי"א.
בס"ד. ר"ד יום ה' פ' בראשית, אסרו-חג, ה'תשי"א.
בס"ד. שיחת שבת בראשית, מבה"ח מר-חשון ה'תשי"א.
בס"ד. שיחת ש"פ לך-לך, יו"ד מר-חשון ה'תשי"א.
בס"ד. שיחת ש"פ חיי-שרה, מבה"ח כסלו ה'תשי"א.
בס"ד. שיחת ש"פ ויצא, ט' כסלו ה'תשי"א.
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. שיחת י"ט כסלו ה'תשי"א.
בס"ד. שיחת ש"פ וישב, מבה"ח טבת ה'תשי"א.
בס"ד. שיחת ש"פ ויגש, ז' טבת ה'תשי"א.
בס"ד. שיחת ט' טבת ה'תשי"א.
בס"ד. שיחת כ"ד טבת ה'תשי"א.
בס"ד. שיחת ש"פ וארא, מבה"ח שבט ה'תשי"א.
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד, יו"ד שבט, תשי"א*
בס"ד. שיחת יו"ד שבט ה'תשי"א.
בס"ד. ש"פ בשלח, י"ג שבט, ה'תשי"א*
בס"ד. שיחת ש"פ בשלח, י"ג שבט ה'תשי"א.
בס"ד. ש"פ משפטים, מבה"ח אדר ראשון, ה'תשי"א
בס"ד. שיחת ש"פ משפטים, מבה"ח אדר-ראשון ה'תשי"א.
בס"ד. ר"ד בעת קבלת-פנים – א' דר"ח אדר-ראשון ה'תשי"א.
בס"ד. ר"ד ש"פ תרומה, ד' אדר-ראשון ה'תשי"א.
בס"ד. ר"ד בעת קבלת-פנים – ז' אדר-ראשון ה'תשי"א.
בס"ד. ר"ד ש"פ תצוה, י"א אדר-ראשון ה'תשי"א.
בס"ד. ר"ד בעת קבלת-פנים – פורים-קטן ה'תשי"א.
בס"ד. ר"ד יום ה', ט"ז אדר-ראשון ה'תשי"א.
[בס"ד. ש"פ ויקהל, פ' שקלים, מבה"ח אדר שני, ה'תשי"א]
בס"ד. ש"פ ויקהל, פ' שקלים, מבה"ח אדר שני, ה'תשי"א
בס"ד. שיחת ש"פ ויקהל, פ' שקלים, מבה"ח אדר-שני ה'תשי"א.
בס"ד. ר"ד בעת ברית-מילה, ז' אדר-שני ה'תשי"א.
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
[בס"ד. פורים, ה'תשי"א]
בס"ד. פורים ה'תשי"א
בס"ד. שיחת חג הפורים ה'תשי"א.
בס"ד. ש"פ שמיני, פ' פרה, מבה"ח ניסן, ה'תשי"א
בס"ד. שיחת ש"פ שמיני, פ' פרה, מבה"ח ניסן ה'תשי"א.
בס"ד. ר"ד יום ה', ו' ניסן ה'תשי"א.
הוספה
– כ – שנת תשי"ז – חלק שלישי
דף השער
בס"ד. שיחת ל"ג בעומר, בעת ה"פּאַראַד", ה'תשי"ז.
בס"ד. ש"פ במדבר, מבה"ח סיון, ה'תשי"ז
בס"ד. שיחת ש"פ במדבר, מבה"ח סיון, ה'תשי"ז.
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. ליל א' דחג השבועות (לפנות בוקר), ה'תשי"ז
בס"ד. יום ב' דחג השבועות, ה'תשי"ז
בס"ד. שיחת יום ב' דחג השבועות ה'תשי"ז.
בס"ד. ר"ד ליל ה' פ' שלח, י"ד סיון ה'תשי"ז.
בס"ד. ש"פ קרח, מבה"ח תמוז, ה'תשי"ז
בס"ד. שיחת ש"פ קרח, מבה"ח תמוז, ה'תשי"ז.
בס"ד. שיחת יום א', כ"ד סיון ה'תשי"ז.
בס"ד. שיחת יום א', כ"ד סיון ה'תשי"ז.
ב"ה. נוסח הברכה שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. י"ב תמוז ה'תשי"ז
בס"ד. שיחת יום ה' פ' פינחס, י"ב תמוז ה'תשי"ז.
בס"ד. ש"פ פינחס, י"ד תמוז, ה'תשי"ז
בס"ד. שיחת ש"פ פינחס, י"ד תמוז, ה'תשי"ז.
בס"ד. ט"ו תמוז, במחנה-קיץ "גן ישראל", ה'תשי"ז
בס"ד. שיחת יום א' פ' מטות, ט"ו תמוז ה'תשי"ז
בס"ד. ר"ד יום א' פ' מטות, ט"ו תמוז ה'תשי"ז
בס"ד. ש"פ מסעי, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשי"ז
בס"ד. שיחת ש"פ מסעי, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשי"ז.
בס"ד. יום א' כ"ט תמוז, ער"ח מנחם-אב, ה'תשי"ז.
בס"ד. ש"פ עקב, כ"ף מנחם-אב, ה'תשי"ז
בס"ד. שיחת ש"פ עקב, כ"ף מנחם-אב, ה'תשי"ז.
בס"ד. ש"פ ראה, מבה"ח אלול, ה'תשי"ז
בס"ד. שיחת ש"פ ראה, מבה"ח אלול, ה'תשי"ז.
בס"ד. ש"פ תבוא, ח"י אלול, ה'תשי"ז
בס"ד. שיחת ש"פ תבוא, ח"י אלול, ה'תשי"ז.
בס"ד. ש"פ נצבים-וילך, כ"ה אלול, ה'תשי"ז
בס"ד. שיחת ש"פ נצבים-וילך, כ"ה אלול, ה'תשי"ז.
מכתב כללי
בס"ד. ערב ראש השנה ה'תשח"י.
מפתחות
– כא – שנת תשח"י – חלק ראשון
דף השער
בס"ד. יום ב' דראש השנה, ה'תשח"י
בס"ד. ש"פ האזינו, שבת תשובה, ה'תשח"י
בס"ד. שיחת ש"פ האזינו, שבת תשובה ה'תשח"י.
בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו
בס"ד. יום ב' דחג הסוכות, ה'תשח"י
בס"ד. שיחת יום ב' דחג הסוכות ה'תשח"י.
בס"ד. שיחת ליל ג' דחול המועד סוכות,
בס"ד. שיחת ליל שמחת תורה ה'תשח"י.
בס"ד. יום שמחת תורה, ה'תשח"י
בס"ד. שיחת יום שמחת תורה ה'תשח"י.
בס"ד. ש"פ בראשית מבה"ח מרחשון (התוועדות א), התשח"י
בס"ד. שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשח"י.
בס"ד. שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשח"י.
בס"ד. שיחת ליל ה' פ' לך לך, וא"ו מרחשון ה'תשח"י.
בס"ד. ש"פ תולדות, מבה"ח וער"ח כסלו, ה'תשח"י
בס"ד. שיחת ש"פ תולדות, מבה"ח וער"ח כסלו, ה'תשח"י.
בס"ד. ש"פ וישלח, י"ד כסלו, ה'תשח"י
בס"ד. שיחת ש"פ וישלח, י"ד כסלו, ה'תשח"י.
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. י"ט כסלו, ה'תשח"י
בס"ד. שיחת יום ה' פ' וישב, י"ט כסלו ה'תשח"י.
בס"ד. ש"פ וישב, כ"א כסלו, ה'תשח"י
בס"ד. שיחת ש"פ וישב, כ"א כסלו, ה'תשח"י.
בס"ד. ש"פ מקץ, שבת חנוכה, מבה"ח טבת, ה'תשח"י
בס"ד. שיחת ש"פ מקץ, שבת חנוכה, מבה"ח טבת, ה'תשח"י.
בס"ד. שיחת יום א' פ' ויגש, מוצאי נר ה' דחנוכה, ה'תשח"י.
בס"ד. ש"פ וארא, מבה"ח שבט, ה'תשח"י
בס"ד. שיחת ש"פ וארא, מבה"ח שבט ה'תשח"י.
– כב – שנת תשח"י – חלק שני
דף השער
בס"ד. ליל ש"ק פ' בשלח, י"א שבט,
בס"ד. מוצש"ק פ' בשלח, י"א שבט (מאמר ב), ה'תשח"י
בס"ד. שיחת מוצש"ק פ' בשלח, י"א שבט ה'תשח"י.
בס"ד. שיחת יום א' פ' יתרו, י"ב שבט ה'תשח"י.
בס"ד. ש"פ משפטים, פ' שקלים, מבה"ח אדר, ה'תשח"י
בס"ד. שיחת ש"פ משפטים, פ' שקלים, מבה"ח אדר ה'תשח"י.
בס"ד. ר"ד יום ועש"ק, ב' דר"ח אדר, ה'תשח"י.
בס"ד. ש"פ תצוה, פ' זכור, ט' אדר, ה'תשח"י
בס"ד. פורים, ה'תשח"י
בס"ד. שיחת חג הפורים ה'תשח"י.
בס"ד. משיחות ש"פ תשא, ט"ז אדר ה'תשח"י.
בס"ד. ש"פ ויקהל-פקודי, פרשת פרה, מבה"ח ניסן, ה'תשח"י
בס"ד. שיחת ש"פ ויקהל-פקודי, פ' פרה, מבה"ח ניסן, ה'תשח"י.
מכתב כללי
בס"ד. ליל ב' דחג הפסח, ה'תשח"י
בס"ד. שיחת ליל ב' דחג הפסח, ה'תשח"י.
בס"ד. אחרון של פסח, ה'תשח"י
בס"ד. שיחת אחרון של פסח ה'תשח"י.
בס"ד. ש"פ שמיני, מבה"ח אייר, ה'תשח"י
בס"ד. שיחת ש"פ שמיני, מבה"ח אייר ה'תשח"י.
בס"ד. ש"פ בהר-בחוקותי, מבה"ח סיון, ה'תשח"י
בס"ד. שיחת ש"פ בהר-בחוקותי, מבה"ח סיון ה'תשח"י.
בס"ד. שיחת ראש-חודש סיון ה'תשח"י.
– כג – שנת תשח"י – חלק שלישי
דף השער
בס"ד. שיחת ש"פ במדבר, ערב חג השבועות, ה'תשח"י.
בס"ד. ליל א' דחג השבועות (לפנות-בוקר) ה'תשח"י
בס"ד. יום ב' דחג השבועות, ה'תשח"י
בס"ד. שיחת יום ב' דחג השבועות, ה'תשח"י.
בס"ד. ר"ד יום ג' פ' שלח, כ"ב סיון, ה'תשח"י.
בס"ד. ש"פ שלח, מבה"ח תמוז, ה'תשח"י
בס"ד. שיחת ש"פ שלח, מבה"ח תמוז, ה'תשח"י.
בס"ד. ר"ד יום ה' פ' קורח, בדר"ח תמוז, ה'תשח"י.
בס"ד. ש"פ קרח, ג' תמוז ה'תשח"י
בס"ד. שיחת ש"פ קורח, ג' תמוז, ה'תשח"י.
ב"ה. נוסח הברכה שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. ר"ד אור ליום ועש"ק פ' חוקת, ט' תמוז, ה'תשח"י
בס"ד. י"ב תמוז, ה'תשח"י
בס"ד. שיחת יום ב' פ' בלק, י"ב תמוז, ה'תשח"י.
בס"ד. ש"פ בלק, י"ז תמוז (נדחה), ה'תשח"י
בס"ד. ש"פ פינחס, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשח"י
בס"ד. שיחת ש"פ פינחס, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשח"י.
בס"ד. יום א' פ' דברים, ג' מנחם-אב, ה'תשח"י.
בס"ד. ש"פ דברים, שבת חזון (תשעה-באב נדחה), ה'תשח"י
בס"ד. שיחת יום ד' פ' עקב, כ"ף מנחם אב, ה'תשח"י.
בס"ד. ש"פ עקב, מבה"ח אלול, ה'תשח"י
בס"ד. שיחת ש"פ עקב, מבה"ח אלול, ה'תשח"י.
בס"ד. שיחת יום ב' פ' תצא, ט' אלול ה'תשח"י.
מכתב כללי
בס"ד. ש"פ נצבים, כ"ח אלול, ה'תשח"י
בס"ד. שיחת ש"פ נצבים, כ"ח אלול, ה'תשח"י.
בס"ד. ערב ראש השנה ה'תשי"ט.
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
הוספה
בס"ד. ר"ד יום ג', ח"י ניסן, ב' דחול המועד פסח, ה'תשח"י.
מפתחות
– כד – שנת תשי"ט – חלק ראשון
דף השער
בס"ד. יום ב' דראש השנה, ה'תשי"ט
בס"ד. ש"פ וילך, שבת תשובה, וא"ו תשרי, ה'תשי"ט
בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו
בס"ד. ש"פ האזינו, י"ג תשרי, ה'תשי"ט
בס"ד. יום ב' דחג הסוכות, ה'תשי"ט
בס"ד. שיחת אור ליום ב' דחוה"מ סוכות, ח"י תשרי
בס"ד. שבת חול המועד סוכות, ה'תשי"ט
בס"ד. שיחת ליל שמחת תורה (קודם הקפות), ה'תשי"ט.
בס"ד. יום שמחת תורה, ה'תשי"ט
בס"ד. שיחת יום שמחת תורה, ה'תשי"ט.
בס"ד. שבת בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשי"ט
בס"ד. שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשי"ט.
בס"ד. שיחת אור ליום ועש"ק פ' וירא, י"ז מרחשון, ה'תשי"ט.
בס"ד. ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשי"ט
בס"ד. שיחת ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשי"ט.
בס"ד. ש"פ ויצא, יו"ד כסלו, ה'תשי"ט
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. י"ט כסלו, ה'תשי"ט
בס"ד. שיחת יום ב' פ' וישב, י"ט כסלו, ה'תשי"ט.
בס"ד. ש"פ וישב, מבה"ח טבת, ערב חנוכה, ה'תשי"ט
בס"ד. ש"פ שמות, כ"ג טבת, מבה"ח שבט, ה'תשי"ט
בס"ד. שיחת ש"פ שמות, כ"ג טבת, מבה"ח שבט, ה'תשי"ט.
– כה – שנת תשי"ט – חלק שני
דף השער
בס"ד, יו"ד שבט, ה'תשי"ט
בס"ד. שיחת יום ב' פ' בשלח, יו"ד שבט, ה'תשי"ט.
בס"ד. ש"פ משפטים, מבה"ח אדר-ראשון, ה'תשי"ט
בס"ד. שיחת ש"פ משפטים, מבה"ח אדר-ראשון, ה'תשי"ט.
בס"ד. ש"פ ויקהל, פרשת שקלים, מבה"ח אדר-שני, ה'תשי"ט
בס"ד. שיחת ש"פ ויקהל, פרשת שקלים,
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. פורים, ה'תשי"ט
בס"ד. שיחת חג הפורים ה'תשי"ט.
בס"ד. ש"פ צו, פ' פרה, ח"י אדר שני, ה'תשי"ט
בס"ד. ש"פ שמיני, פ' החודש, כ"ה אדר-שני, מבה"ח ניסן, ה'תשי"ט
בס"ד. שיחת ש"פ שמיני, פרשת החודש
מכתב כללי
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. ליל ב' דחג הפסח, ה'תשי"ט
בס"ד. אחרון של פסח, ה'תשי"ט
בס"ד. שיחת אחרון של פסח, ה'תשי"ט.
בס"ד. ש"פ אחרי, מבה"ח אייר, ה'תשי"ט
בס"ד. שיחת ש"פ אחרי, מבה"ח אייר ה'תשי"ט.
בס"ד. משיחת ש"פ קדושים, בדר"ח אייר ה'תשי"ט.
בס"ד. ש"פ בהר, ט"ו אייר, ה'תשי"ט
בס"ד. שיחת ש"פ בהר, ט"ו אייר, ה'תשי"ט.
בס"ד. ש"פ במדבר, מבה"ח וער"ח סיון, ה'תשי"ט
– כו – שנת תשי"ט – חלק שלישי
דף השער
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. ליל א' דחג השבועות (לפנות-בוקר), ה'תשי"ט
בס"ד. יום ב' דחג השבועות, ה'תשי"ט
בס"ד. ש"פ שלח, כ"ח סיון, מבה"ח תמוז ה'תשי"ט
בס"ד. שיחת ש"פ שלח, מבה"ח תמוז, ה'תשי"ט.
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. ש"פ חוקת-בלק, י"ב תמוז, ה'תשי"ט
בס"ד. י"ג תמוז, ה'תשי"ט
בס"ד. שיחת יום א' פ' פינחס, י"ג תמוז ה'תשי"ט.
בס"ד. ש"פ מטות-מסעי, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשי"ט
בס"ד. ש"פ ראה, מבה"ח אלול, ה'תשי"ט
בס"ד. ש"פ נצבים-וילך, כ"ג אלול, ה'תשי"ט
מכתב כללי
בס"ד. ערב ראש השנה ה'תש"כ.
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
מפתחות
– כז – שנת תש"כ – חלק ראשון
דף השער
בס"ד. יום ב' דראש השנה, ה'תש"כ
בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו
בס"ד. יום ב' דחג הסוכות, ה'תש"כ
בס"ד. שיחת אור ליום ב' דחול המועד סוכות, ח"י תשרי
בס"ד. שיחת ליל שמחת תורה (קודם הקפות), ה'תש"כ.
בס"ד. יום שמחת תורה, ה'תש"כ
בס"ד. שיחת יום שמחת תורה, ה'תש"כ.
בס"ד. ש"פ בראשית, מבה"ח וער"ח מרחשון, ה'תש"כ
בס"ד. ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תש"כ
בס"ד. שיחת ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תש"כ.
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. י"ט כסלו, ה'תש"כ
בס"ד. שיחת י"ט כסלו, ה'תש"כ.
בס"ד. ש"פ וישב, א' דחנוכה, מבה"ח טבת, ה'תש"כ
בס"ד. ש"פ שמות, מבה"ח שבט, ה'תש"כ
מכתב כללי
בס"ד, יו"ד שבט, ה'תש"כ
בס"ד. שיחת יום ב' פ' בשלח, יו"ד שבט ה'תש"כ.
בס"ד, ש"פ בשלח, ט"ו בשבט, ה'תש"כ
בס"ד. שיחת ש"פ בשלח, ט"ו בשבט ה'תש"כ.
בס"ד. ש"פ משפטים, פ' שקלים, מבה"ח אדר, ה'תש"כ
בס"ד. שיחת ש"פ משפטים,
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. פורים, ה'תש"כ
בס"ד. שיחת חג הפורים ה'תש"כ.
בס"ד. אור ליום ג' כ"ג אדר, ה'תש"כ.
בס"ד. ש"פ ויקהל-פקודי, פרשת החודש, מבה"ח ניסן, ה'תש"כ
בס"ד. שיחת ש"פ ויקהל-פקודי, פ' החודש, מבה"ח ניסן, ה'תש"כ.
– כח – שנת תש"כ – חלק שני
דף השער
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. ליל ב' דחג הפסח, ה'תש"כ
בס"ד. שיחת ליל ב' דחג הפסח, ה'תש"כ.
בס"ד. אחרון של פסח, ה'תש"כ
בס"ד. שיחת אחרון של פסח, ה'תש"כ.
בס"ד. ש"פ שמיני, מבה"ח אייר, ה'תש"כ
בס"ד. שיחת ש"פ שמיני, מבה"ח אייר, ה'תש"כ.
בס"ד. שיחת ל"ג בעומר, בעת ה"פּאַראַד", ה'תש"כ.
בס"ד. שיחת ליל ערב חג השבועות, ה'תש"כ.
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. יום ב' דחג השבועות, ה'תש"כ
בס"ד. משיחות יום ב' דחג השבועות, ה'תש"כ.
בס"ד. ש"פ נשא, ט' סיון, ה'תש"כ
בס"ד. שיחת ש"פ נשא, ט' סיון ה'תש"כ.
בס"ד. שיחת י"ב סיון, ה'תש"כ.
בס"ד. ש"פ שלח, מבה"ח תמוז, ה'תש"כ
בס"ד. שיחת ש"פ שלח, כ"ג סיון, מבה"ח תמוז ה'תש"כ.
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. י"ב תמוז, ה'תש"כ
בס"ד. שיחת יום ה' פ' בלק, י"ב תמוז, ה'תש"כ.
בס"ד. רשימת כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. יום א' ט"ו תמוז, במחנה-קיץ "גן ישראל", ה'תש"כ
בס"ד. שיחת יום א' פ' פינחס, ט"ו תמוז ה'תש"כ.
בס"ד. ר"ד יום א' פ' פינחס, ט"ו תמוז ה'תש"כ.
בס"ד. ש"פ מטות-מסעי, מבה"ח מנחם אב, ה'תש"כ
בס"ד. שיחת ש"פ מטות-מסעי, מבה"ח מנחם-אב, ה'תש"כ.
בס"ד. ש"פ עקב, כ"ף מנחם-אב, ה'תש"כ
בס"ד. משיחות ש"פ עקב, כ"ף מנחם-אב, ה'תש"כ.
בס"ד. ש"פ ראה, מבה"ח אלול, ה'תש"כ
בס"ד. שיחת ש"פ ראה, מבה"ח אלול, ה'תש"כ.
בס"ד. שיחת ש"פ תבוא, ח"י אלול, ה'תש"כ.
בס"ד. ליל ג' דסליחות, ה'תש"כ
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
מפתחות
– כט – שנת תשכ"א – חלק ראשון
דף השער
בס"ד. יום ב' דראש השנה, ה'תשכ"א
בס"ד. שיחת יום ב' דראש השנה, ה'תשכ"א
בס"ד. ר"ד בעת הסעודות דראש השנה, ה'תשכ"א
יום ב' דראש השנה
בס"ד. חלק משיחת ש"פ האזינו, שבת שובה, ה'תשכ"א
בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו
בס"ד. ר"ד בעת הסעודה דמוצאי יום הכיפורים, ה'תשכ"א
בס"ד. יום ב' דחג הסוכות, ה'תשכ"א
בס"ד. שיחת יום ב' דחג הסוכות, ה'תשכ"א
בס"ד. ר"ד בעת הסעודות דחג הסוכות ה'תשכ"א
יום ב' דחג הסוכות
בס"ד. שבת חול המועד סוכות, ה'תשכ"א
בס"ד. שיחת שבת חול-המועד סוכות, ה'תשכ"א
בס"ד. שיחת אור ליום ג' דחול המועד סוכות, י"ט תשרי
בס"ד. שיחת יום שמחת תורה, ה'תשכ"א
בס"ד. שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשכ"א.
בס"ד. ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון ה'תשכ"א
בס"ד. שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשכ"א.
בס"ד. ר"ד אור ליום ג', כ"ז תשרי, ה'תשכ"א.
בס"ד. שיחת ש"פ נח, בדר"ח מרחשון, ה'תשכ"א
בס"ד. משיחת יום ב' פ' לך לך, ג' מרחשון, ה'תשכ"א.
בס"ד. שיחת יום ג' פ' לך לך, ד' מרחשון ה'תשכ"א
בס"ד. יום ג', פ' לך לך, ד' מרחשון, ה'תשכ"א
בס"ד. שיחת יום ג' פ' לך לך, ד' מרחשון ה'תשכ"א.
בס"ד. ר"ד יום א' פ' תולדות, כ"ג מרחשון, ה'תשכ"א.
בס"ד. ש"פ תולדות, מבה"ח וער"ח כסלו, ה'תשכ"א
בס"ד. שיחת ש"פ תולדות, מבה"ח וער"ח כסלו, ה'תשכ"א
ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
בס"ד. י"ט כסלו, ה'תשכ"א
בס"ד. שיחת יום ה' פ' וישב, י"ט כסלו, ה'תשכ"א.
בס"ד. ש"פ וישב, כ"א כסלו, ה'תשכ"א
בס"ד. שיחת ש"פ וישב, כ"א כסלו, ה'תשכ"א
בס"ד. ש"פ מקץ, שבת חנוכה, מבה"ח טבת, ה'תשכ"א
בס"ד. שיחת ש"פ מקץ, שבת חנוכה, מבה"ח טבת ה'תשכ"א.
בס"ד. ש"פ וארא, מבה"ח שבט, ה'תשכ"א
בס"ד. שיחת ש"פ וארא, מבה"ח שבט, ה'תשכ"א
הוספה - בס"ד. ר"ד יום א' פ' תולדות, כ"ג מרחשון, ה'תשכ"א.
לקוטי שיחות
מאמרים מלוקטים
רשימות
היום יום
ענינה של תורת החסידות
לקוטי טעמים ומנהגים להגדה של פסח