ספריית חב"ד ליובאוויטש

מאסר וגאולת אדמו"ר האמצעי - פרק ב - המאסר והחקירה

מסביב לחסידות
תולדות אברהם חיים
תולדות חב"ד בארץ הקודש
זכרון לבני ישראל
למען ידעו בנים יוולדו
זכרונותי
ליובאוויטש
מאסר וגאולת אדמו"ר האמצעי
פרק ב - המאסר והחקירה
ז המושל חאוונסקי לפקיד המשטרה להביא את רבינו לחקירה ספטמבר 1825  [א' - ל' תשרי תקפ"ו]
ח חאוונסקי למשרד האוצר לשלם הוצאות השליחים 7 באוקטובר 1825  [ז' מר"ח תקפ"ו]
ט חאוואנסקי לחוקרים ניהול החקירה ודרישה 2 לאוקטובר 1825  [ב' מר"ח תקפ"ו]
יו"ד חקירת ר' זלמן סלונים אודות רבינו 5 באוקטובר 1825  [ה' מר"ח תקפ"ו]
יא חקירת ר' שלמה פרידמן אודות רבינו
יב חקירתו הראשונה של רבינו 7 באוקטובר 1825  [ז' מר"ח תקפ"ו]
יג תשובות רבינו לשאלות החוקרים 9 באוקטובר 1825  [ט' מר"ח תקפ"ו]
יד העתק קטע המכתב ותרגומו מחדש 13 באוקטובר 1828 [י"ג מר"ח תקפ"ו]
טו הקטע, התרגום, וביאור רבינו עליו
טז חקירתו השניה של רבינו[ט"ו מר"ח תקפ"ו]
יז תשובות רבינו לשאלות החוקרים 15 באוקטובר 1825 [ט"ו מר"ח תקפ"ו]
יח חאוואנסקי לשני החוקרים על החוקר השלישי הוטלה משימה אחרת 16 באוקטובר 1825 [ט"ז מר"ח תקפ"ו]
יט חקירתו השלישית של רבינו 19 באוקטובר 1825 [י"ט מר"ח תקפ"ו]
כ תשובות רבינו לשאלות החוקרים
כא חקירת הרה"ק ר' אהרן מסטאראשעלע 21-28 באוקטובר 1825 [כ"א-ח מר"ח תקפ"ו]
כב החוקר קורביצקי אל חאוואנסקי אודות ביהכ"נ והספרים בליובאוויטש[שלהי מר"ח תקפ"ו]
כג רבינו אל המושל חאוונסקי בקשה לשחררו 4 בנובמבר 1825 [ו' כסלו תקפ"ו]
כד החוקרים אל חאוואנסקי סקירת תוצאות החקירה 10 בנובמבר 1825 [י"ב כסלו תקפ"ו]