ספריית חב"ד ליובאוויטש

מאסר וגאולת אדמו"ר האמצעי - פרק ג - העברת המשפט למוהילוב

מסביב לחסידות
תולדות אברהם חיים
תולדות חב"ד בארץ הקודש
זכרון לבני ישראל
למען ידעו בנים יוולדו
זכרונותי
ליובאוויטש
מאסר וגאולת אדמו"ר האמצעי
פרק ג - העברת המשפט למוהילוב
כה חאוואנסקי לממשל פלך מוהילוב לערוך משפט 17 בנובמבר 1825 [י"ט כסלו תקפ"ו]
כו חאוואנסקי לתובע הכללי של מוהילוב לפקח על עריכת משפט[י"ט כסלו תקפ"ו]
כז התובע הכללי לחאוואנסקי אישור קבלת הצו 2 בדצמבר 1825 [ד' טבת תקפ"ו]
כח ממשל פלך מוהילוב לחאוואנסקי העברת החקירה לבית משפט השלום בבאבינאוויטש 16 בדצמבר 1825 [י"ח טבת תקפ"ו]
כט התובע הכללי לחאוואנסקי העברת הפיקוח למפקח בית המשפט המחוזי 9 בינואר 1826 [י"ג שבט תקפ"ו]
ל מפקח בית המשפט המחוזי לחאוואנסקי עיכובי המשך החקירה 23 בינואר 1826 [כ"ז שבט תקפ"ו]
לא מ"מ מפקח בית המשפט המחוזי לחאוואנסקי המשך החקירה 12 בפברואר 1826 [י"ז אד"ר תקפ"ו]
לב חאוונסקי לממשל פלך מוהילוב דו"ח והסקת מסקנות 22 בפברואר 1826 [כ"ז אד"ר תקפ"ו]
לג מפקח בית המשפט המחוזי לחאוואנסקי המשך החקירה בארשא קאפוסט ומוהילוב 24 בפברואר 1826 [כ"ט אד"ר תקפ"ו]
לד חאוונסקי לממשל פלך מוהילוב דו"ח והסקת מסקנות 4 במרץ 1826 [ז' אד"ש תקפ"ו]
לה חאוואנסקי לתובע הכללי להשגיח על ניהול התיק כראוי[ז' אד"ש תקפ"ו]
לו התובע הכללי של מוהילוב לחאוואנסקי המשך החקירה 10 במרץ 1826 [י"ג אד"ש תקפ"ו]
לז ממשל פלך מוהילוב לחאוואנסקי המשך החקירה 17 במרץ 1826 [כ' אד"ש תקפ"ו]
לח מפקח בית המשפט המחוזי לחאוואנסקי העיכובים בהמשך החקירה 31 במרץ 1826 [ה' ניסן תקפ"ו]
לט ממשל פלך מוהילוב לחאוואנסקי המשך החקירות בקאפוסט ארשא ומוהילוב 7 באפריל 1826 [י"ב ניסן תקפ"ו]
מ מפקח בית המשפט המחוזי לחאוואנסקי סיום החקירות 12 במאי 1826 [י"ז אייר תקפ"ו]
מא התובע הכללי לחאוואנסקי סיום החקירות 19 במאי 1826 [כ"ד אייר תקפ"ו]
מב מפקח בית המשפט המחוזי לחאוואנסקי התיק נשלח לבית המשפט העליון במוהילוב 31 ביולי 1826 [ט' מנ"א תקפ"ו]
מג התובע הכללי לחאוואנסקי התיק הגיע לבית המשפט העליון 4 באוגוסט 1826 [י"ג מנ"א תקפ"ו]
מד ממשל פלך מוהילוב לחאוואנסקי התיק הגיע לבית המשפט העליון 4 באוגוסט 1826 [י"ג מנ"א תקפ"ו]
מה חאוואנסקי לבית המשפט העליון במוהילוב לשלוח לו התיק לעיון 21 באוקטובר 1826 [ב' מר"ח תקפ"ז]
מו בית המשפט העליון במוהילוב לחאוואנסקי זיכוי סופי של רבינו 9 בפברואר 1827 [כ"ד שבט תקפ"ז]
מז חאוואנסקי לבית המשפט העליון במוהילוב לשלוח לו התיק עם תמצית וסקירה 2 במרץ 1827 [ט"ו אדר תקפ"ז]
מח בית המשפט העליון במוהילוב לחאוואנסקי סקירת התיק ופסק הדין 22 במרץ 1827 [ו' ניסן תקפ"ז]
מט חאוואנסקי לבית המשפט העליון במוהילוב דרישה לקיים הבקשה הקודמת 29 במרץ 1827 [י"ג ניסן תקפ"ז]
נ בית המשפט העליון במוהילוב לחאוואנסקי כבר שלחו התיק עם סקירה ופסק הדין 13 באפריל 1827 [כ"ח ניסן תקפ"ז]