ספריית חב"ד ליובאוויטש

מאסר וגאולת אדמו"ר האמצעי - פרק ד - נסיון העברתו לפטרבורג

מסביב לחסידות
תולדות אברהם חיים
תולדות חב"ד בארץ הקודש
זכרון לבני ישראל
למען ידעו בנים יוולדו
זכרונותי
ליובאוויטש
מאסר וגאולת אדמו"ר האמצעי
פרק ד - נסיון העברתו לפטרבורג
נא חאוואנסקי לסינט בפטרבורג ערעור על החלטת בית המשפט לזכות את רבינו 15 במאי 1827 [ר"ח סיון תקפ"ז]
נב חאוואנסקי לבית המשפט במוהילוב שלח התיק עם ערעור אל הסינט בפטרבורג 31 במאי 1827 [ר"ח סיון תקפ"ז]
נג הסינט בפטרבורג לחאוואנסקי אישור החלטת בית המשפט לזכות את רבינו 28 בנובמבר 1827 [כ"א כסלו תקפ"ח]
נד בית המשפט במוהילוב לחאוואנסקי קיבלו החלטת הסינט בפטרבורג 11 בינואר 1828 [ז' שבט תקפ"ח]
נה מזכירות חאוואנסקי החלטת הסינט. הוצאות המשפט 17 במרץ 1828 ואילך [י"ד ניסן תקפ"ח]
נו הסינט בפטרבורג לחאוואנסקי מענה להמלצותיו בשאלת הרבנים 25 בינואר 1834 [כז שבט תקצ"ד]
נז בית משפט העליון במוהילוב לחאוואנסקי העתקת המלצותיו לסינט 15 בפברואר 1834 [י"ח אדר תקצ"ד]
נח חאוואנסקי לממשל פלך מוהילוב מענה הסינט בפטרבורג להמלצותיו 17 בפברואר 1834 [כ' אדר תקצ"ד]