ספריית חב"ד ליובאוויטש

תולדות חב"ד בארץ הקודש - פרק א. עליית החסידים לארץ הקודש

מסביב לחסידות
תולדות אברהם חיים
תולדות חב"ד בארץ הקודש
פרק א. עליית החסידים לארץ הקודש
פתיחה
הרפתקאות בדרך
ההתיישבות בצפת
ההגירה מצפת לטבריה
ישוב החסידים שנשארו בצפת
פרק יו"ד. ההסכם בין עדת חב"ד לעדת הספרדים בחברון
פתיחה
דמי חסות
השד"רות המשותפת
השד"ר ר' יצחק ב"ר שלמה אשכנזי
הסכם תרס"ו
פרק יא. פרעות תקצ"ד ושד"רות ר' נתן עמרם
פתיחה
האגרת לועד הפקוא"מ
שד"רות ר' נתן עמרם
שליחותו גם לארצות אשכנז
ביטול שליחותו
פרק יב. תמיכת הפקידים והאמרכלים מאמשטרדם
פתיחה
תמיכה לבניית מקוה בחברון
חברת תרומת הקודש שבארה"ב והשד"רות לארה"ב
אגרות כולל חב"ד לפקוא"מ
פרק יג. אישים ומשפחות
ר' שמעון שמרלינג
ר' ליב בעל היסורים
ר' ישראל יפה המדפיס מקאפוסט
ר' משה מייזליש
ר' ליב חיטריק מסענא
ר' יוסף יהודה ליב משיוף
ר' יעקב (כולי) סלונים וסייעתו
פרק יד. רבני חב"ד בחברון
ר' שמואל סגל מו"ץ דק' ראהאטשוב
ר' שמעון מנשה חייקין
ר' יהודה ליב שאול ליבין
ר' דובער אפרת
פרק טו. בתי כנסת חב"ד בחברון
פתיחה
פרק טז. תמיכת כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק" בישוב חברון
פתיחה
ראשי כולל חב"ד נוסעים אל כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק"
הגבאי הכללי שבחו"ל
פרק יז. ביקור ותמיכת משה מונטיפיורי
פתיחה
התמיכה ששלח להם
עבודת האדמה
ביקור תר"ט
פטירתו והתמיכה מעזבונו
פרק יח. קהלה אשכנזית נוספת בחברון
פתיחה
התיישבות משפחות הויזמן והרשלר בחברון
יסוד הועד הכללי לעדת האשכנזים בחברון
פרק יט. סבלות חברון וההגירה לירושלים
פתיחה
סופו של "הרב השחור"
המצב בחברון בשנים הבאות
זכרון לבני ישראל
למען ידעו בנים יוולדו
זכרונותי
ליובאוויטש
מאסר וגאולת אדמו"ר האמצעי