ספריית חב"ד ליובאוויטש

שארית יהודה - הלכות מליחה - סי' עד - (ב)

הכליות. בקדירה אלא לצלותן דנורא משאיב שאיב ואין לשנות המנהג משום אל תטוש תורת אמך (פי' שהם ידעו שהוא מותר בבישול מן הדין וקבלו עליהם להנהיג מנהג זה) (רוקח או"ה):