ספריית חב"ד ליובאוויטש

אדמו"ר ה"צמח צדק" ותנועת ה"השכלה" - דף השער

להשתלשלות מלחמתו של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק נגד תנועת ההשכלה

בא כאן קונטרס

'אדמו"ר הצמח צדק ותנועת ההשכלה"

מכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע347.347 נדפס בקונטרס מח (קה"ת, תש"ו). לפנינו היה רק הקונטרס הנדפס ולא גוכי"ק.